Sted:
Ungdom trener på Torvbråten og Sydskogen
Treningstidspunkt:
Søndag 00:00 - 00:00
Sted:
Vi har trening på Sydskogen
Treningstidspunkt:
Søndag 00:00 - 00:00
Sted:
Barn trener på Frydenlund, Spikkestad, Nærsnes og Sydskogen
Treningstidspunkt:
Søndag 00:00 - 00:00
Sted:
Vardeveien 15
Treningstidspunkt:
Torsdag 18:30 - 19:30