ÆRESMEDLEMMER

Tore Solberg ble utnevnt til æresmedlem i 2024 

 

Liv Aure ble utnevnt til æresmedlem i 2003

HEDERSPRISER

KLUBBENS HEDERSPRIS OVERREKKES TIL EN PERSON SOM HAR GJORT EN EKSTRAORDINÆR INNSATS FOR KLUBBEN

2020 - d.d.

 • 2023 Erik Birkeland

 • 2022 Ingen utdeling

 • 2021 Lars Viig Østensen

 • 2020 Ingen utdeling

2010 - 2019

 • 2019 Ikke utdelt enda

 • 2018 Kai Saxrud

 • 2017 Randi Kristiansen

 • 2016 Therese Barth-Carlsen

 • 2015 Jon Rafn Hansen & Kirsti Nesse

 • 2014 Thea Wallentin Marthinsen

 • 2013 Knut Braathen Solheim

 • 2012 Gro Smenes & Andreas Jenstad

 • 2011 Sondre Hafnor

 • 2010 Erik Wallentin

2000 - 2009

 • 2009 Lise Fjell

 • 2008 Tore Solberg

 • 2007 Tony Leirivaara

 • 2006 Rune Haugen

 • 2005 Ingen utdeling

 • 2004 Liv Aure

 • 2003 Andre Akselsen

 • 2002 Linn Lindholm

 • 2001 Janne Slettmo

 • 2000 Per-Erik Horsle

1993 - 1999

 • 1999 Geir Espenakk

 • 1998 Henrik Helstrup

 • 1997 Mubin Mughal

 • 1996 Steinar Waler

 • 1995 Sigurd Kittang

 • 1994 Pernille Baggerånås 

 • 1993 Glenn Strandsberg