SOLIDARITETSFONDET

Hva er det?

Har du behov for økonomisk støtte i en periode for å fortsette med idrettsaktivitet? Da kan vi hjelpe deg!

Røyken Taekwon-Do Klubb har opprettet et Solidaritetsfond som skal hjelpe våre medlemmer som opplever at de trenger økonomisk støtte i en periode for å kunne fortsette sin deltagelse i idrettslaget. Formålet er å inkludere flere og bidra til at økonomi ikke er en barriere for deltagelse i klubben. Fondet er del av idrettslagenes løsning for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Les mer om Solidaritetsfondet fra Asker idrettsråds sider

Hvem kan søke om støtte?

Alle som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre kan søke. Foresatte må søke på vegne av barnet/ungdommen under 18 år.

Hva kan jeg få støtte til?

 • Treningsavgift
 • Drakt og utstyr
 • Deltagelse på cuper og turneringer

Hvordan søker jeg?

 

 1. Fyll ut søknadskjema ved å trykke på "Søknad Solidaritetsfondet" lenger ned på siden (PS!! Ikke helt klart enda).
   
 2. Inkluderingsansvarlig i klubben vurderer søknaden og tar kontakt med søker hvis tilleggsinformasjon er nødvendig.
  Behandler av søknad har taushetsplikt og skal ikke gjøre informasjonen om hvem som har søkt støtte tilgjengelig for noen utenom de relevante partene. Navn og kontaktpunkter til søker er anonymisert.
  ​​​​​​​
 3. Behandlingstid på søknaden er maks en måned fra skjema er sendt inn.
   
 4. Klubben kontakter søker for å informere om avgjørelse.

STØTTE SOLIDARITETSFONDET?

Vi ønsker at alle medlemmene skal ha lik mulighet til deltagelse uavhengig av familiens økonomi. Har du mulighet til å bidra til dette så kan du støtte vårt fond via Vipps. For spørsmål ta kontakt med Gro Smenes Tlf. 92410450 Epost: gro.smenes@gmail.com

#926972 

RTKD kiosk og solidaritetsfond