GRADERING

Hva er gradering

 

I Taekwon-Do har hver beltegrad et konkret pensum som man må kunne før man kan lære mer. Graderingen arrangeres som en sesongavslutning før påske, før sommerferie og før juleferie i alle klubber i NTN.

Man må avklare med instruktøren om man er godt nok forberedt før man kan møte på gradering.
Man må også være betalende medlem for å kunne gradere seg. 

Fra forbundet vårt National Taekwon-Do Norway (NTN) kommer det en eksaminator som har graderingslisens. For å ha graderingslisens må man ha minimum 4. dan og gjennomført internasjonalt instruktørkurs (IIC). I Røyken Taekwon-Do klubb er det Andreas Jenstad og Gro Smenes som er eksaminatorer.

Gjennomføring

Graderingen gjennomføres sammen med de man har trent med hele sesongen og inneholder 3 deler:

Del 1: Fysisk gjennomgang av det tekniske man har lært
Dette er den største og viktigste delen av graderingen og det er her man viser hva man har trent på og hvor mye man har lært siden forrige gradering.

Del 2: Styrkeøvelser
Et bestemt antall fysiske øvelser tilpasset alder og grad (push-ups, sit-ups, burpees og/eller tilsvarende).

Del 3: Muntlige spørsmål
Teorispørsmål om for eksempel Taekwon-Do teknikker, historisk bakgrunn for mønstrene og Taekwon-Do, beltefargenes betydning, elevenes ed og grunnprinsippene i Taekwon-Do. Dialogen med eksaminator er enten individuelt eller i grupper og spørsmålene blir fra det som står i kompendiet eller det instruktøren har snakket om på trening.

Pensum

Vi har både fysisk og teoretisk pensum. Alle får utlevert et teorikompendium som er skreddersydd graden man har.

Man gjennomgår det fysiske pensumet på de ukentlige treningene. Mønstrene er den tekniske identiten i Taekwon-Do. Innholdet i mønstrene reflekterer hvor mye man har lært av Taekwon-Do og utvikler seg i vanskelighetsgrad.

Først lærer man grunnleggende teknikker i firevending med blokk og punch:

-Firevending med punch (10. gup / Hvitt belte)
-Firevending med blokk (10. gup / Hvitt belte)

Så begynner utviklingen gjennom 24 mønster med navn etter en historisk hendelse/person i koreansk historie der de 5 første mønstrene er:
-Chon Ji (9. gup / Hvitt belte):
-Dan Gun (8. gup / Gult belte):
-Do San (7. gup / Gult belte)
-Won Hyo (6. gup / Grønt belte)
-Yul Gok (5. gup / Grønt belte)

Beltegradene

Det er flere grader for de yngste. Årsaken til dette er at man skal få mer tid tid til å utvikle seg i Taekwon-Do.
  • Alle beltegrader